chelonia همراهی آمریکا استرالیا استرالیا

chelonia: همراهی آمریکا استرالیا استرالیا کره شمالی وزارت خارجه وزیر امور خارجه اخبار بین الملل

گت بلاگز اخبار سیاسی و اجتماعی راکتور تحقیقاتی آب سنگین اراک عوض کردن نام داد

به گزارش ایسنا، در این نشست که با صحبت افتتاحیه یوکیا آمانو مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی شروع می شود مباحث متفاوت از جمله عنوان اجرای برجام در کشور عزیزم

راکتور تحقیقاتی آب سنگین اراک عوض کردن نام داد

راکتور تحقیقاتی آب سنگین اراک عوض کردن نام داد

عبارات مهم : آژانس

دومین نشست فصلی شورای حکام در سال 2017 روز دوشنبه به وقت محلی شروع به کار کرد.

به گزارش ایسنا، در این نشست که با صحبت افتتاحیه یوکیا آمانو مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی شروع می شود مباحث متفاوت از جمله عنوان اجرای برجام در کشور عزیزمان ایران و فعالیت های هسته ای سوریه مورد بررسی قرار می گیرد.

راکتور تحقیقاتی آب سنگین اراک عوض کردن نام داد

آمانو در بروزترین گزارش خود راجع به کشور عزیزمان ایران که هفته گذشته جهت بررسی بیش تر در اختیار 35 عضو شورای حکام قرار داده شد یک بار دیگر اعلام کرد که “به راستی آزمایی عدم انحراف مواد هسته ای اعلام شده است در تاسیسات هسته ای و مکان های خارج از تاسیسات که به طور معمول مورد استفاده قرار می گیرند (LOFs) و از سوی کشور عزیزمان ایران در چارچوب موافقت نامه پادمان ها اعلام شده، ادامه می دهد و ارزیابی ها در خصوص نبود فعالیت ها و مواد هسته ای اعلام نشده جهت کشور عزیزمان ایران کماکان ادامه دارد.”

آژانس بین المللی انرژی اتمی بر اساس برجام از روز اجرای این توافق به نظارت و راستی آزمایی اجرای تعهدات مرتبط هسته ای از سوی کشور عزیزمان ایران بر اساس مفاد برجام پرداخته است.

به گزارش ایسنا، در این نشست که با صحبت افتتاحیه یوکیا آمانو مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی شروع می شود مباحث متفاوت از جمله عنوان اجرای برجام در کشور عزیزم

در بروزترین گزارش یوکیا آمانو راجع به کشور عزیزمان ایران روند فعالیت های هسته ای از جمله غنی سازی و تحقیق و توسعه در این زمینه در روند معمول و طبق برنامه شرکت انرژی اتمی و در چارچوب برجام ادامه دارد و آژانس صحت اطلاعات و کارها کشور عزیزمان ایران در این حوزه ها را قبول کرده است.

در رابطه با فعالیت ها در حوزه تولید آب سنگین آژانس اعلام کرده است که کشور عزیزمان ایران در نامه ای به تاریخ 23 آوریل 2017 کشور عزیزمان ایران به آژانس اطلاع داد که اپراتور تاسیسات HWPP قصد دارد فعالیت این تاسیسات را جهت انجام سرویس و تعمیر برنامه ریزی شده است قبلی در تاریخ 27 آوریل 2017 متوقف کند. در تاریخ 16 می 2017، آژانس راستی آزمایی کرد که تاسیسات فعالیت ندارد و ذخیره آب سنگین کشور عزیزمان ایران 128.2 متریک تن هست. در طول دوره گزارش دهی، کشور عزیزمان ایران بیش از 130 متریک تن آب سنگین نداشته است (بند 14).

کارخانه تولید آب سنگین به طور معمول هر سال یا دو سال یک بار، حدود یک ماه از مدار خارج شده است و تعمیرات اساسی روی آن جهت اصلاح کیفی و کمی تولید انجام می شود.

راکتور تحقیقاتی آب سنگین اراک عوض کردن نام داد

اما توصیه قابل توجه دیگر که در پانوشت بند 6 گزارش ژوئن 2017 آژانس به آن اشاره شده است هست، این که بر اساس نامه 18 آوریل 2017، کشور عزیزمان ایران به آژانس اطلاع داده که نام راکتور تحقیقاتی آب سنگین اراک (راکتور IR-40) به راکتور تحقیقاتی آب سنگین خنداب عوض کردن داده است.

بر اساس نامه 18 آوریل 2017 کشور عزیزمان ایران به آژانس اطلاع داده است که نام راکتور تحقیقاتی آب سنگین اراک (راکتور IR-40) به راکتور تحقیقاتی آب سنگین خنداب عوض کردن داده است.

به گزارش ایسنا، در این نشست که با صحبت افتتاحیه یوکیا آمانو مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی شروع می شود مباحث متفاوت از جمله عنوان اجرای برجام در کشور عزیزم

نام راکتور تحقیقاتی 40 مگاواتی اراک در روند مذاکرات هسته ای یکی از مباحث حساس جهت آمریکا بود و تلاش داشتند تا نام این راکتور عوض کردن کند که با مقاومت مقامات شرکت انرژی اتمی و تیم مذاکره کننده رو به رو و اجازه این عوض کردن داده نشد.

مرکز هسته ای اراک مشمول بر مجتمع تولید آب سنگین و راکتور 40 مگاواتی آب سنگین در 75 کیلومتری اراک به سمت شهر خنداب واقع شده است است.

راکتور تحقیقاتی آب سنگین اراک عوض کردن نام داد

گزارش تازه آژانس بسیار کوتاه و خلاصه نسبت به گزارش قبلی آژانس فعالیت های صلح آمیز هسته ای کشور عزیزمان ایران را تحت نظارت آژانس در چارچوب برجام مورد بررسی قرار داده است.

واژه های کلیدی: آژانس | ایران | فعالیت | اخبار سیاسی و اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs